Arques Copies SL ha estat beneficiaria del Fons Europeu de Desenvolupament Regional l’objectiu del qual  és el desenvolupament tecnològic, la innovació i una recerca de qualitat y gràcies al que ha pogut desenvolupar i implementar un projecte d’anàlisis i reorganització de sistema de control intern. Aquesta acció ha tingut lloc durant el 2018 y 2019.

Per fer-ho possible ha comptat amb el recolzament del Programa InnoCámaras de la Cambra de Comerç de Girona. Fons Europeu de Desenvolupament Regional. Una manera de fer Europa.

*********************************************************************************************************************************************************

Arques Copies SL ha sido beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, cuyo objetivo es mejorar el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad y gracias al cual ha podido desarrollar e implementar un proyecto de análisis y reorganización de sistema de control interno. Esta acción ha tenido lugar durante el 2018 y el 2019.

Para hacerlo posible ha contado con el apoyo del programa InnoCámaras de la Cámara de Comercio de Girona. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.